Janne Robberstad

Janne Robberstad jobbar fulltid freelance som kunstnar og teater-designer i eige firma Spøt & Spindel. Nedanfor er ein link til bloggen min, for inspirasjon.Blogroll

Search
Hit Counter
Hit Counters« | Home | »

Skandi Acergy

By Janne | July 11, 2008

I går var det dåp på verdas største offshore constuction-ship i Bergen. DOF-rederiet sin Skandi Acergy har plass til 140 mann som skal jobbe ombord, i første omgang i nordsjøen, men på sikt rundt om i verda. Eg er så heldig å ha utsmykkinga ombord, og nedanfor ser du nokre av bileta . Første foto er fra biblioteket, der ein serie bilete med motiv frå Austevoll heng. Kvart av bileta har ei oversetting av diktet “On the shores of a thousand islands” (som eg har skrive), kinesisk, hindi, thai, russisk, rumensk, arabisk og engelsk. Tusen takk til dei som har hjulpe meg med oversettinga!

Yesterday was the christening of the biggest offshore construction-vessel in the world! DOFs Skandi Acergy, with room for 140 men, will start working in the Northsea, and then move on around the rest of the world. I am fortunate to have my art onboard this grand ship, and above and below you can see some of the pictures. The first photo is from the library, where a series of pictures with motives from Austevoll is hanging. Every picture has a translation of the poem “On the shores of a thousand islands” (which I have written), in chinese, hindi, thai, russian, rumanian, arabic and english. Thank you so much to those who helped me with the translation!

Det neste foto viser “The doors of opportunity”, som heng i det eine konferanserommet.

The next photo shows “The doors of opportunity” hanging in the conferanceroom.

Topics: Biletkunst | No Comments »

Comments