Janne Robberstad

Janne Robberstad jobbar fulltid freelance som kunstnar og teater-designer i eige firma Spøt & Spindel. Nedanfor er ein link til bloggen min, for inspirasjon.Blogroll

Search
Hit Counter
Hit CountersArchive for June, 2013

Far, far away

Tuesday, June 25th, 2013

“Far, far away” er namnet på Kristine Nilsen Omas nye dans/teater/performance forestilling. Det er ein personleg historie om korleis det er å veksa opp med ein narkoman far. Historien hennar er så viktig, og bør sjåast av lærarar, sosialarbeidarar, politi, fengselsvesen… alle som arbeider med folk, egentleg. Dette er 50 minuttar fylt av sorg og […]