Janne Robberstad

Janne Robberstad jobbar fulltid freelance som kunstnar og teater-designer i eige firma Spøt & Spindel. Nedanfor er ein link til bloggen min, for inspirasjon.Blogroll

Search
Hit Counter
Hit Counters« | Home | »

Utstillingopninga

By Janne | June 23, 2008

Tusen takk for alle gode tilbakemeldingar etter opninga på lørdag. Det kom mykje folk innom, både kjente og ukjente. Og heldigvis verka det som om arbeidet mitt fall i smak. Pressa var og tilstades, til og med heilt frå Australia! (Sjølv om det nok var litt tilfeldig

Trine Vangen frå Bømlo Kunstlag ynskde velkommen, Kjell Arne Røksund hadde opningstale og Mia Julie Wiland og Linn Astrid Blix Torget spelde og song, blant anna ein nydeleg song Brynjar Stautland hadde skrive kalla “Runde steinar”

Her er eit par oversiktsbilete frå utstillinga. Det nederste er frå portrettserien som har gjeve navn til utstillinga: Etterpå før. Nokre har spurt meg korleis eg har valgt ut folk, og felles for dei er at det er folk som er fasinerande aktivt skapande

Thank you so much for all the great compliments I got after the opening on Saturday. A lot of people came. Luckily it seemed liked my work was appreciated. The press was there, even all the way from Australia! (Although I think that was rather by chance)

Trine Vangen from Bømlo Artclub welcomed everyone, Kjell Arne Røksund held a beautiful speach and Mia Julie Wiland and Linn Astrid Blix Torget played and sang, one of the tunes made by Brynjar Stautland, who was portraited in one of the pictures.

Here are a couple of pictures from the exhibition. Det portrait-series above has given name to the exhibition: Before After. Some have asked me how I chose people to portrait, and commonly for all of them is that they are facinatingly, activly creative people!

Topics: Diverse | No Comments »

Comments