Janne Robberstad

Janne Robberstad jobbar fulltid freelance som kunstnar og teater-designer i eige firma Spøt & Spindel. Nedanfor er ein link til bloggen min, for inspirasjon.Blogroll

Search
Hit Counter
Hit Counters« | Home | »

Skandi Arctic 2

By Janne | March 18, 2009

Eg er nettopp komen heim att etter å ha montert bilete ombord i Skandi Arctic, søster-skipet til Skandi Achiever. Med andre ord ein STOR båt! Vanlegvis  brukar eg kun eigne foto, men denne gongen er det som du ser innslag av fleire gamle fotografi fra Nansen sin ekspedisjon til Nordpolen med Fram. Alle desse bileta er likevel blanda med mine eigne nye foto.

Eg har alt lasta inn nokre av bileta ombord (sjå lenger ned på sida), her er fleire:

roald-amundsen2 adolf-lindstrc3b8m1 antonamundsen1

I just came home from delivering pictures to Skandi Arctic, the sister-ship of Skandi Achiever. In other words, a BIG boat!  Usually I only use my own photos, but as you can see, this time there are several vintage photografs from Nansens expedition to the North pole with the ship Fram. All the vintage pictures are mixed with my own new photos.

I have already put some of the pictures on my blog (look further down on the page), here are some more.

Denne er i resepsjonen: /This one is in the reception:

blakiste11

Her er dei to store messebileta:/ Here are the two big mess-pictures:

pendel

.

kartsann

Og her er eit av konferanseroms-bileta: / And here is one of the conferenceroom pictures: 

fram-fc3b8r

Desse heng i eit anna konferanserom: / These are in another conference-room:

rundbaug1 robatbaug3 batskuten

Og her er det bilete fra loungane: / And here are the pictures from the lounges:

ekspedisjon21

.

eksperiment21

.

isbat1

.

isc3b8de1

.

kortspel

.

nansendei1

.

nansenjohansen1

.

tenker1


Nedanfor er ein biletserie som heng i biblioteket. Sidan bilete her er lite, ser ein det ikkje så godt, men kvar av kroppane er dekka av tekst. 

Below is a series of pictures decorating the library onboard. Since the picture here is small, you can´t really see it well, but the bodies are covered with text.

“Liar, liar! Pants on fire!”

liar-liar-pants-on-fire

 Topics: Biletkunst | No Comments »

Comments