Janne Robberstad

Janne Robberstad jobbar fulltid freelance som kunstnar og teater-designer i eige firma Spøt & Spindel. Nedanfor er ein link til bloggen min, for inspirasjon.











Blogroll

Search




Hit Counter
Hit Counters



Archive for January, 2013

Finnaas Kraftlag

Thursday, January 17th, 2013

Eg laga årets kundekalender for Finnås Kraftlag. I den samanheng ville gjerne Kraftlaget ha nokre av bileta på veggane i eit av møteromma sine. Her er dei fire bileta dei valgte. Det fyrste er av Siggjo, det vulkan-forma fjellet som kan sjåast frå heile Bømlo. Alle bileta er 50 x 70 cm. Så kjem den […]